Regler Inomhushall

Regler inomhushallen

Skor


Inga blöta eller smutsiga skor på mattan. Ta med inomhus skor. 

För medlemmar


Hallen är tillgänglig för alla medlemmar i RBHK. Dock så har verksamhet i klubbens regi (kurs till exempel) förtur. Tips är att skriva på vår FB-sida eller fråga någon i styrelsen så det inte krockar.

Löptik


Löptikar är välkommna med tikskydd på. 

Rastade hundar


Hundarna ska vara välrastade innan de tas in på mattan. (Skulle ändå olyckan vara framma så sprayas det med pissoff, finns i köket).

Värme


Använd gärna kaminerna för uppvärmning av lokalen men glöm inte att stänga av dom innan ni åker.

Priser för träning inomhus

HYRA

Hyra av lokal kostar för medlemmar 50kr/timmen.
Är du funktionär på klubben så får du använda inomhuslokalen gratis lika många timmar som du varit funktionär.
Dvs en funktionärstimme ger en gratis timme i lokalen.
Kostand för lokalen swichas till:
Märk betalningen med namn och lokalhyra

Vår anläggning

Vi har stora ytor att vistas på utomhus, vi har också en fin inomhushall. 
Under rubriken Anläggningen finner du mer information om den och hur man tex. går tillväga om man vill hyra den. Eller klicka på länkarna nedan.